Privacy Policy

Privacy Policy

Kami mengambil pelanggan-pelanggan kami privasi serius dan kita hanya
akan mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi anda seperti yang digariskan
di bawah.
 
Perlindungan data adalah suatu perkara yang amanah dan privasi anda adalah penting bagi kami. Oleh itu kita akan hanya menggunakan nama anda dan maklumat lain yang berkaitan kepada anda dalam cara yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini. Kami hanya akan mengumpul maklumat di mana ia adalah perlu bagi kita untuk berbuat demikian dan kami hanya akan mengumpul maklumat jika ia berkaitan dengan urusan kami dengan anda.
 
Kami hanya akan menyimpan maklumat anda untuk seberapa lama seperti yang kita sama ada dikehendaki oleh undang-undang atau sebagai relevan bagi maksud yang baginya ia telah dikumpulkan.
Anda boleh melawat Tapak dan melayari tanpa perlu menyediakan butir-butir peribadi. Semasa lawatan anda ke Tapak anda kekal tanpa nama dan pada masa yang singkat kita boleh mengenal pasti anda melainkan anda mempunyai akaun di Laman Web dan log masuk dengan nama pengguna dan kata laluan.
Jika anda mempunyai sebarang komen atau cadangan, kita akan gembira untuk menerima mereka di alamat kami atau dengan menghantar e-mel kepada kami Contact us.
 
 
1.     Pengumpulan Maklumat Peribadi
2.     Mengemaskini Maklumat Peribadi Anda
3.     Keselamatan Maklumat Peribadi Anda
4.     Pendedahan Maklumat Peribadi
5.     Pengumpulan Data Komputer
6.     Perubahan Dasar Privasi
 
1.Pengumpulan Maklumat Peribadi
Kudaku4Man.my tidak menjual, berkongsi atau perdagangan maklumat peribadi yang dikumpulkan dalam talian dengan pihak ketiga.
 
Maklumat peribadi yang dikumpulkan dalam talian hanya akan didedahkan dalam kumpulan korporat kami untuk kegunaan dalaman sahaja.
 
Apabila anda membuat akaun Kudaku4Man.my maklumat peribadi yang kami kumpulkan mungkin termasuk:
 
- Nama
- Alamat Penghantaran
- Alamat E-mel
- Nombor Telefon
- Nombor Telefon
- Tarikh Lahir
- Jantina
 
 
Maklumat peribadi yang kami kumpul daripada anda akan digunakan dalam beberapa atau semua cara-cara berikut:
 
- Untuk menyampaikan produk yang anda telah dibeli dari Kudaku4Man.my
- Untuk mengemas kini anda pada penyampaian produk dan untuk tujuan sokongan pelanggan
- Untuk menyediakan anda dengan maklumat produk yang berkaitan
- Untuk memproses pesanan anda dan untuk menyediakan anda dengan perkhidmatan dan maklumat yang ditawarkan melalui laman web dan kami yang anda kehendaki
 
Seterusnya, kami akan menggunakan maklumat yang anda berikan untuk mentadbir akaun anda dengan kami, menentusahkan dan menjalankan transaksi kewangan berhubung kepada pembayaran anda membuat talian; audit memuat turun data dari laman web kami; memperbaiki bentangan dan / atau kandungan muka surat laman web kami dan menyesuaikan mereka untuk pengguna; mengenal pasti pelawat di laman web kami; menjalankan penyelidikan mengenai demografi pengguna kami; menghantar anda maklumat yang kami fikir anda mungkin dapati berguna atau yang anda telah diminta daripada kita, termasuk maklumat tentang produk dan perkhidmatan kami, dengan syarat anda telah menunjukkan bahawa anda tidak membantah untuk dihubungi bagi tujuan-tujuan
 
 
 Nama dan alamat anda kepada pihak ketiga untuk membuat penghantaran produk kepada anda (contoh untuk kurier atau pembekal kami).
 
Apabila anda mendaftar sebagai pengguna di laman web Kudaku4Man.my, kita juga akan menggunakan maklumat peribadi anda untuk menghantar anda pemasaran dan / atau bahan-bahan promosi dari masa ke semasa. Anda boleh menyahlanggan pemasaran maklumat pada bila-bila masa dengan menggunakan fungsi unsubscribe dalam bahan pemasaran elektronik.
 
 
Pembayaran yang anda buat melalui Laman akan diproses oleh pihak Kudaku4Man.my melalui Bank Transfer. Anda hanya perlu mengemukakan kepada  kami atau maklumat Tapak yang tepat dan tidak mengelirukan dan anda mesti menyimpan up to date dan memaklumkan kepada kami perubahan.
 
 
Sebenar butir-butir pesanan anda boleh disimpan dengan kita tetapi atas sebab-sebab keselamatan tidak boleh diambil secara langsung oleh kita. Walau bagaimanapun, anda boleh mengakses maklumat ini dengan log masuk ke dalam akaun anda di Laman ini. Di sini anda boleh melihat butiran pesanan anda yang telah siap, orang-orang yang terbuka dan mereka yang tidak lama akan dihantar dan mentadbir butiran alamat anda, butir-butir bank dan apa-apa surat berita yang anda mungkin telah melanggan. Anda berjanji untuk merawat akses data peribadi sulit dan tidak menjadikan ia disediakan untuk pihak ketiga yang tidak. Kita tidak boleh menganggap apa-apa liabiliti bagi penyalahgunaan kata laluan melainkan penyalahgunaan ini adalah kesilapan kita.
 
2. Mengemaskini Maklumat Peribadi Anda
Anda boleh mengemas kini maklumat peribadi anda bila-bila masa dengan mengakses akaun anda di laman web Kudaku4Man.my
 
 
3. Keselamatan Maklumat Peribadi Anda
Kudaku4Man.my memastikan bahawa semua maklumat yang dikumpul akan selamat dan selamat disimpan. Kami melindungi maklumat peribadi anda oleh:
- Menghadkan akses kepada maklumat peribadi
- Mengekalkan produk teknologi untuk mencegah akses komputer yang tidak dibenarkan
- Securely memusnahkan maklumat peribadi anda apabila ia tidak diperlukan lagi untuk tujuan penyimpanan rekod kami
 
 
4. Pendedahan Maklumat Peribadi
Kami tidak akan berkongsi maklumat anda dengan mana-mana organisasi lain selain daripada syarikat-syarikat berkaitan dan pihak-pihak ketiga yang secara langsung berkaitan dengan penyampaian produk yang anda telah dibeli dari laman web Kudaku4Man.my. Dalam keadaan luar biasa Kudaku4Man.my mungkin diperlukan untuk mendedahkan maklumat peribadi, seperti apabila terdapat alasan untuk mempercayai bahawa pendedahan adalah perlu untuk mengelakkan ancaman kepada nyawa atau kesihatan, atau untuk tujuan penguatkuasaan undang-undang. Kudaku4Man.my komited untuk mematuhi Akta Privasi dan prinsip Privasi Kebangsaan.
 
 
Walau bagaimanapun, kami mungkin menggunakan maklumat hubungan anda untuk menghantar newsletter daripada kami dan daripada syarikat-syarikat berkaitan kami.
 
 
Jika anda percaya bahawa privasi anda telah dilanggar, sila hubungi kami Contact Us menyelesaikan isu.
 
 
5. Pengumpulan Data Komputer
Apabila anda melawat Kudaku4Man.my, pelayan syarikat kami secara automatik akan merekodkan maklumat bahawa pelayar anda menghantar apabila anda melawat laman web. Data ini mungkin termasuk:
- Alamat IP komputer anda
- Pelayar jenis
- Webpage anda melawat sebelum anda datang ke laman web kami
- Muka surat dengan di Kudaku4Man.my anda melawat
- Masa yang dihabiskan pada halaman, barangan dan maklumat searched for di laman web kami masa akses, dan tarikh, dan statistik lain.
 
 
Maklumat ini dikumpulkan untuk analisis dan penilaian untuk membantu kami memperbaiki laman web kami dan produk dan perkhidmatan yang kami sediakan. Data ini tidak akan digunakan dalam persatuan dengan apa-apa maklumat peribadi yang lain.
 
 
6. Perubahan Dasar Privasi
Kudaku4Man.my berhak untuk mengubah dan menukar Kenyataan Privasi pada bila-bila masa. Sebarang perubahan kepada dasar ini akan diterbitkan di laman web kami.
 
 
  • Aduan tentang privasi
Jika anda tidak berpuas hati dengan cara di mana kita mengendalikan siasatan atau aduan anda, sila tidak teragak-agak hubungi kami Contact Us